Zoals de meeste bewoners inmiddels wel weten is de vaste wijkagent, Ron Faber, tijdelijk afwezig. Tijdens zijn afwezigheid zal ik de wijk Heerenveen Zuid, waaronder wijk de Akkers,  fulltime waarnemen als wijkagent. Hoe lang ik zal waarnemen, is nog onbekend maar voorlopig ben ik het aanspreekpunt voor burgers en netwerkpartners in de wijk. Vanaf vorig jaar ben ik al begonnen met het ondersteunen van de vaste wijkagent dus ik ben al goed bekend in de wijk.Zo heb ik al kennis mogen maken met vele bewoners en netwerkpartners en ben ik al erg actief bezig in de wijk.Zelf ben ik veelvuldig in de wijk te vinden. Mijn wijk bestaat uit heel Heerenveen Zuid, waaronder Oudeschoot, Heidemeer e.o. en Wijk de Akkers. Dat is best een grote wijk.

Ik ben sinds 1999 werkzaam bij de politie. Sinds 2020 ben ik aan de slag gegaan bij de politie te Heerenveen. Daarvoor was ik werkzaam in Weststellingwerf en was daar vele jaren o.a. tijdelijk wijkagent van diverse wijken in dat gebied. Mijn ervaring als wijkagent is dus ruim en ik doe dit werk met veel bevlogenheid en enthousiasme.

Ik zie het wijkagentschap als het gezicht van de politie voor de wijkbewoners en netwerkpartners maar ook het kennen en gekend worden als zeer belangrijk. Daarbij werk ik graag samen met de wijkbewoners op vele vlakken. Ik vind het belangrijk dat wijkbewoners een vast aanspreekpunt hebben binnen de politie welke hen eerlijk en duidelijk te woord staat, adviezen geeft, ondersteunt in maatschappelijke problemen en vragen op het gebied van strafrecht en verkeer etc.  Ik probeer ook daar te zijn waar de behoefte ligt.

Mijn rol is ook het signaleren van problemen en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld personen met een verslaving, mensen met financiële problemen of zelfs geweld binnen een gezin. Eigenlijk alles op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen.

Als wijkagent heb ik u als bewoner echt nodig om mijn werk goed te doen. Immers, de bewoners zijn de ogen en oren van de wijk. Samen en door samen te werken, kunnen we vaak een heel goed resultaat behalen om problemen op te lossen. Soms vinden mensen het lastig of ervaren een drempel om de politie of wijkagent te benaderen. Dat is helemaal niet nodig.
Weet dat ik in veel gevallen wel kan helpen, kan adviseren of verwijzen naar de juiste instantie.  Dus schroom niet om contact met mij op te nemen als u een vraag of een probleem heeft.

Verder kunt u van mij verwachten dat ik de wijk zoveel mogelijk informeer over veranderingen in criminaliteitscijfers (bijv inbraken) en zal ik u handreikingen geven over hoe hiermee om te gaan. Ik zal proberen om dit via de sociale media en via de dorpskrant te doen.

Verder kunnen mijn contactgegevens niet ontbreken in dit stukje:

Met vriendelijke groet en tot ziens in de wijk!

Leontina Koehoorn
Brigadier Politie Noord-Nederland | District Fryslân | Team Zuid-Oost Fryslân
Postbus 107, 9400 AC Assen

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder