Het Bestuur

Voorzitter: Geert Hoornveld

Secretaris en Penningmeester: Ina Lubberts

Bestuurslid: Wieger van der Wal (tevens vice-voorzitter)

Redactie Nieuwsbrief: Geert van der Meulen

Activiteitencommissie: Sylvia Hofstra en Pieteke Zandstra

Website: Gerard Tamminga