Het Bestuur

Voorzitter: Geert Hoornveld

Secretaris: Heleen Koen – Zondervan

Penningmeester: Ina Lubberts

Bestuurslid: Wieger van der Wal (tevens vice-voorzitter)

Activiteitencommissie: Sylvia Hofstra en Pieteke Zandstra

Redactie Nieuwsbrief en Website: Geert van der Meulen

Website: Gerard Tamminga