• In juli 2023 sloot snackbar Bonnie na 54 jaar tot verdriet van veel wijkbewoners plotseling de deuren. Gelukkig wordt die lege plek nu weer […]

 • Wij zien dat het aantal inbraken in deze donkere dagen toeneemt. Wij willen daarom de bewoners voorzien van informatie over:

  – Inbraakpreventie
  – het herkennen van […]

 • Beste bewoners van de wijk de Akkers,

  Zowel bij de gemeente als bij de politie is het signaal binnengekomen dat bewoners in de wijk de […]

 • Ergert u zich ook vaak aan zwerfafval? Of aan een trottoirtegel die scheef ligt en daarmee gevaar oplevert. Straatverlichting die niet werkt?

 • Voor het parkeerterrein van het winkelcentrum op het Akkersplein zijn containers geplaatst voor o.a. glas, papier en kleding. Het is niet de bedoeling om […]

 • Bewoners van de Gaasterlandlaan, Montferlandlaan, Oostergo en Westergo ontvangen deze week van de gemeente Heerenveen onderstaande brief over de werkzaamheden die binnenkort starten.

  In […]

 • Onze wijkagent vraagt de medewerking van de inwoners omdat het aantal inbraken in Friesland en in Heerenveen weer oplopen. De politie vraagt de bewoners […]

 • Zoals de meeste bewoners inmiddels wel weten is de vaste wijkagent, Ron Faber, tijdelijk afwezig. Tijdens zijn afwezigheid zal ik de wijk Heerenveen Zuid, waaronder […]