Nieuws

Optreden “De Windjammers”

By |3 april 2024|Categorieën: Activiteit Oranjewoud Wonen, Nieuws|

Op woensdag 17 april treden voor u op De Windjammers. Er zijn 3 sessies van 30 minuten elk met daar tussen 2 pauzes van 20 minuten. In de eerste pauze koffie of thee. In de tweede pauze fris of sap, een biertje of wijntje mag natuurlijk ook, met een hartig hapje. De kosten bedragen € 15.00 p.p. voor de bewoners en € 16,50 voor [...]

Cafetaria Patathûske op Akkersplein

By |6 maart 2024|Categorieën: Nieuws|

In juli 2023 sloot snackbar Bonnie na 54 jaar tot verdriet van veel wijkbewoners plotseling de deuren. Gelukkig wordt die lege plek nu weer ingevuld door Cafetaria Patathûske van Groninger Jan Molenkamp die in de Martinistad tot vorig jaar eigenaar was van Cafetaria Patathuus. “Ik vond het tijd worden iets rustiger aan te doen. Ik maakte vaak werkweken van 70 uur of langer en [...]

Inbraakpreventiedag

By |2 januari 2024|Categorieën: Nieuws|

Wij zien dat het aantal inbraken in deze donkere dagen toeneemt. Wij willen daarom de bewoners voorzien van informatie over: - Inbraakpreventie - het herkennen van verdacht gedrag in de wijk. De bewoners worden voorgelicht over het opzetten en gebruiken van een “veiligheidsapp”, herkennen van verdacht gedrag en welke maatregelen er zijn om een inbraak in de woning te voorkomen. Daarbij zien we ook [...]

Van de wijkagent

By |18 oktober 2023|Categorieën: Nieuws|

Beste bewoners van de wijk de Akkers, Zowel bij de gemeente als bij de politie is het signaal binnengekomen dat bewoners in de wijk de Akkers met enige regelmaat (ernstige) overlast ondervinden van jeugdigen. Uit de meldingen die nu binnenkomen, blijkt dat de overlast al enige tijd bestaat en dat dit het veiligheidsgevoel van bewoners aantast. Wij, gemeente en politie, willen in samenwerking met [...]

Houd de buurt schoon en veilig

By |10 oktober 2023|Categorieën: Nieuws|

Ergert u zich ook vaak aan zwerfafval? Of aan een trottoirtegel die scheef ligt en daarmee gevaar oplevert. Straatverlichting die niet werkt? Het is nu gemakkelijker dan ooit daar iets aan te doen. Met de app Fixi kunt u snel en gemakkelijk een melding maken bij de gemeente Heerenveen. U kunt precies de locatie aangeven waar het probleem zich bevindt en daarbij ook nog een [...]

Afvalprobleem

By |8 mei 2023|Categorieën: Nieuws|

Voor het parkeerterrein van het winkelcentrum op het Akkersplein zijn containers geplaatst voor o.a. glas, papier en kleding. Het is niet de bedoeling om bij deze containers allerhande afval neer te gooien. Vanochtend (8 mei) maakte ik m'n gebruikelijke wandeling samen met mijn vrouw toen ons oog werd getrokken door de afvalhoop bij deze containers. Karton, verpakkingsmateriaal, kleding en ander afval was hier gewoon weer [...]

Herinrichting Gaasterlandlaan e.o.

By |8 februari 2023|Categorieën: Nieuws|

Bewoners van de Gaasterlandlaan, Montferlandlaan, Oostergo en Westergo ontvangen deze week van de gemeente Heerenveen onderstaande brief over de werkzaamheden die binnenkort starten. In de bewonersbrief van juni 2022 hebben wij aangegeven dat de start van de herinrichting verschoven is naar het voorjaar van 2023. Het definitieve ontwerp en vragen en antwoorden hier op kunt u nalezen op www.heerenveen.nl/gaasterlandlaan. Momenteel wordt het bestek [...]

Pas op voor inbrekers!

By |6 februari 2023|Categorieën: Nieuws|

Onze wijkagent vraagt de medewerking van de inwoners omdat het aantal inbraken in Friesland en in Heerenveen weer oplopen. De politie vraagt de bewoners om extra alert te zijn op verdachte personen en voertuigen in de wijken en direct de politie te bellen via 112 indien men iets verdachts ziet. Daarbij is het ook belangrijk dat dit in de bestaande veiligheidsapps gedeeld wordt en men [...]

Een voorstellen: wijkagent Leontina Koehoorn

By |3 februari 2023|Categorieën: Nieuws|

Zoals de meeste bewoners inmiddels wel weten is de vaste wijkagent, Ron Faber, tijdelijk afwezig. Tijdens zijn afwezigheid zal ik de wijk Heerenveen Zuid, waaronder wijk de Akkers,  fulltime waarnemen als wijkagent. Hoe lang ik zal waarnemen, is nog onbekend maar voorlopig ben ik het aanspreekpunt voor burgers en netwerkpartners in de wijk. Vanaf vorig jaar ben ik al begonnen met het ondersteunen van de vaste wijkagent [...]

Hou je huis veilig

By |31 januari 2023|Categorieën: Nieuws|

Wanneer je veilige plek ineens niet meer zo veilig is… een woninginbraak heeft veel impact, hoe voorkom je het?  Je moet er niet aan denken dat een vreemd persoon zomaar in je huis tussen je persoonlijke spullen staat. Toch is het aantal inbraken de laatste tijd fors toegenomen. Hoe voelt het als er bij je wordt ingebroken? En belangrijker wat kun je er tegen doen [...]

Ga naar de bovenkant