Bewoners van de Gaasterlandlaan, Montferlandlaan, Oostergo en Westergo ontvangen deze week van de gemeente Heerenveen onderstaande brief over de werkzaamheden die binnenkort starten.

In de bewonersbrief van juni 2022 hebben wij aangegeven dat de start van de herinrichting verschoven is naar het voorjaar van 2023.
Het definitieve ontwerp en vragen en antwoorden hier op kunt u nalezen op www.heerenveen.nl/gaasterlandlaan.
Momenteel wordt het bestek en de bijbehorende tekeningen gemaakt. Volgens planning kunnen we aanbesteden in maart 2023 waarna de fysieke start van het werk ergens in april zal zijn. Zodra de aanbesteding achter de rug is, en de aannemer bekend is, ontvangt u informatie over de de planning.
Hoofdriolering Gaasterlandlaan
In de afgelopen periode zijn we geconfronteerd met meer schade aan het hoofdriool in de Gaasterlandlaan. Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het hoofdriool in de Gaasterlandlaan toch een slechtere kwaliteit heeft dan vooraf was geconstateerd.
We gaan daarom alsnog het hoofdriool in de Gaasterlandlaan, voorafgaand aan de werkzaamheden van de herinrichting, relinen. De hoofdriolering wordt tijdens het relinen voorzien van een nieuwe binnenlaag. Deze nieuwe binnenlaag (kous) wordt op maat gemaakt en geïmpregneerd met een kunsthars. Daarna wordt de kous met speciale techniek in het oude riool gebracht.
Na het inbrengen wordt de kous verwarmd, de kunsthars zorgt er voor dat er zich een nieuwe, harde, binnenlaag vormt in de oude rioleringsbuis. Vervolgens worden de huisaansluitingen weer geopend.
Overlast
Op de dagen van de renovatie zijn een aantal vrachtwagens in uw straat aanwezig. Daarbij kan enige geluidsoverlast ontstaan. Het kan zijn dat u tijdens het werk een lichte geur waarneemt. Deze geur wordt veroorzaakt door styreen, een van de bestanddelen van de kunsthars. Om mogelijke overlast door styreengeur te voorkomen, vragen wij u om te controleren of alle watersloten (b.v.wc, wasbak) in uw woning gevuld zijn met water.
U krijgt van de uitvoerende aannemer extra informatie over het gebruik van uw riolering tijdens de werkzaamheden, als ook de datum waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Te kappen bomen in de Gaasterlandlaan
Naast de rioleringswerkzaamheden gaan wij vooraf aan de daadwerkelijke herinrichting ook de bomen, in het voetpad aan de westzijde van de Gaasterlandlaan, kappen.
Planning

  • Kappen bomen in de maand februari
  • Relinen riool 9 t/m 17 februari.
  • Herinrichting ergens vanaf april 2023 hierover ontvangt u t.z.t. nader info.

Kan ik tijdens het werk voor mijn woning parkeren?
Tijdens het relinen en kappen van de bomen in bovengenoemde periode wordt op een aantal plekken de rijbaan afgesloten. U kunt
dan niet voor uw woning parkeren. Nader bericht over de exacte locaties volgt.
Meer informatie.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Theo ten Berge van de gemeente Heerenveen, op telefoonnummer 06 12 91 15 21.

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder