Beste bewoners van de wijk de Akkers,

Zowel bij de gemeente als bij de politie is het signaal binnengekomen dat bewoners in de wijk de Akkers met enige regelmaat (ernstige) overlast ondervinden van jeugdigen. Uit de meldingen die nu binnenkomen, blijkt dat de overlast al enige tijd bestaat en dat dit het veiligheidsgevoel van bewoners aantast.
Wij, gemeente en politie, willen in samenwerking met de  jongerenwerkers, wijkmanagers, wijk GGD/sociaal verpleegkundige en de wijkagent, de jongeren zelf en de ouders, een oplossing zoeken voor dit probleem.
De eerste stap is om te bepalen om welke jongeren het gaat zodat we in gesprek kunnen gaan met de jongeren en hun ouders.
Daarom vind ik het belangrijk om hier aandacht aan te besteden in de wijkmedia.

We zien dat er vaak geen melding wordt gedaan of dat dit later pas wordt gedaan maar dat er al een hele tijd van overlast aan vooraf is gegaan. Na aanleiding van deze signalen heeft er een overleg plaatsgevonden met de politie, de gemeente en Caleidoscoop. Hier kwam uit naar voren dat wij gezamenlijk met de bewoners en de jeugd willen kijken naar een oplossing.
Wij hebben daar juist ook de bewoners van de wijk voor nodig. U bent immers de ogen en oren van de wijk!

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat men het lastig vindt om te melden, dat het idee bestaat dat er niets mee gedaan wordt of is men bang voor tegenacties van de jeugdigen. Dit is begrijpelijk maar niets doen gaat het probleem ook niet oplossen. Soms is de politie druk met een andere melding en kan niet altijd (op tijd) komen.
Dat is niet altijd uit te leggen aan melders en dat begrijpen wij. Een tegenactie is ook heel vervelend maar daar willen wij voor gaan staan!

Toch is het wel goed om te melden omdat de melding altijd wordt vastgelegd. Soms wordt informatie ook gedeeld met de gemeente om hulp in te schakelen als dat nodig blijkt. Zonder meldingen kan de politie weinig doen tegen de overlast. Het is dus van groot belang om vooral wel te melden op het moment dat er overlast wordt ervaren en zo mogelijk ook aan te geven wie de overlast veroorzaakt. In dat geval kunnen wij proberen de overlast te constateren en hier tegen optreden. Zo krijgen we ook de jeugdgroep in beeld en kunnen we meer doen om het probleem aan te pakken.

U kunt bij alle vormen van overlast altijd bellen met het landelijke politienummer 09008844 ( denk hierbij aan rommel achterlaten, geluidsoverlast, parkeeroverlast, treiterijen etc.) Maar ziet u bijvoorbeeld dat er iets vernield wordt, of er is een behoorlijke ruzie of een dreigende situatie gaande ,dan mag u ook bellen met 112.
112 is niet alleen voor levensbedreigende situaties maar ook voor andere spoedeisende zaken.

Mochten er nu ouders zijn die dit bericht lezen en weten of denken dat hun kind hierbij betrokken kan zijn dan zou ik u willen vragen om met uw kind in gesprek te gaan en hen te wijzen op de overlast en wat de gevolgen kunnen zijn voor anderen en voor zichzelf.  Probeer hen duidelijk te maken dat treiterijen en agressie nooit geaccepteerd worden. Zou u bij een dergelijk gesprek hulp kunnen gebruiken, dan kunt u contact opnemen met Afke Luchtenveld; wijk ggd’er/sociaal verpleegkundige voor jongeren en jongvolwassenen via a.luchtenveld@heerenveen.nl of door met de gemeente te bellen via 14 05 13.

Aan de buurtbewoners zou ik willen vragen om ook netjes en beleefd te blijven. Soms helpt het om met 2 bewoners in gesprek te gaan met de jeugd maar doe dit op een rustige, kalme manier. Leg hierbij uit wat de overlast is en wat dit in de wijk doet. Als dit niet helpt, of u voelt hier niets voor, bel dan de politie.
Doe dit dan ook direct zodat de politie de overlast kan constateren, namen kan noteren en ook de ouders in kennis kan stellen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan mag u mij bellen via 09008844 of mailen via leontien.koehoorn@politie.nl

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder