Het plan voor de herinrichting van de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en Montferlandlaan tot aan Middelzeepad is definitief

Wat is de planning?

De nutsbedrijven vervangen vanaf september 2022 de kabels en leidingen. Hierna, in het voorjaar van 2023 starten we met de herinrichting.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Parkeerplein

Om het verkeer te remmen komt op de kruispunten een verhoogd plateau in een opvallend gele betonklinker en in de Gaasterlandlaan komt op een aantal plekken een groene wegversmalling. De bomen aan de westzijde van de Gaasterlandlaan verdwijnen omdat ze in slechte conditie verkeren. De oversteek van het Middelzeepad in de Montferlandlaan wordt gemarkeerd door een strook van rode klinkers en een groene wegversmalling. Het voetpad aan de oostzijde van de Gaasterlandlaan en de noordkant van de Montferlandlaan komt te vervallen en wordt groen ingericht. De pleintjes achter Oostergo en Westergo worden ingericht voor parkeren. Hierdoor hoeft er in de straat minder geparkeerd te worden en is er meer ruimte voor groen. De straten Oostergo en Westergo worden op dezelfde hoogte als de stoep aangelegd waardoor het beeld van een pleintje ontstaat, waar de auto te gast is.  Er is een kabelbaan geplaatst langs het Middelzeepad en de vaste goaltjes zijn verplaatst naar het veld bij de Vlielandlaan.

Tekeningen, filmpjes en een beplantingsplan van het ontwerp kunt u vinden op www.heerenveen.nl/gaasterlandlaan.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

Eind 2019 is er gestart met het maken voor een plan voor de herinrichting. Op basis van de ideeën die zijn ingebracht op een goed bezochte bewonersavond zijn er in overleg met de klankbordgroep twee ontwerpen gemaakt. De klankbordgroep bestaat uit bewoners van de betreffende straten. Alle bewoners konden daarna stemmen op één van deze twee ontwerpen. De keuze is uiteindelijk gevallen op het meest groene ontwerp. Dit ontwerp is verder uitgewerkt aan de hand van opmerkingen van bewoners en is voor de zomer 2022 definitief gemaakt.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u mailen: gaasterlandlaan@heerenveen.nl, of contact opnemen met Joan van der Weg 06-55858416 of Ruurdtje Anema 06-21290463 van de gemeente Heerenveen.

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder