Jeugdhulp Friesland is voornemens om in het pand aan de Veluwelaan 5-7 een kleinschalige woonvoorziening voor een aantal jongeren op te zetten. Op 1 februari is dit plan aan direct omwonenden voorgelegd, in aanwezigheid van de buurtconsulenten Klamer en Anema.

Wat doet Jeugdhulp Friesland
Jeugdhulp Friesland geeft (hoog)specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dat doen we bij voorkeur thuis. En zo kort als mogelijk. Als de problemen heel groot zijn, kan een kind soms (tijdelijk) niet thuis wonen. Maar wel in een pleeggezin of gezinshuis. En als het echt niet anders kan, bieden we behandeling met verblijf. Voor een aantal jongeren is optimale en langdurige professionele ondersteuning nodig om datgene te kunnen bieden wat zij zo hard nodig hebben: liefdevolle aandacht, structuur, therapie en dagbesteding. Voor hen is het van groot belang dat ze het gevoel krijgen er te mogen zijn zodat ze op kunnen groeien tot zelfstandige volwassenen die in de maatschappij kunnen participeren.

Kleinschalige woonvoorziening
Vanuit onderzoek is gebleken dat deze jongeren baat hebben bij kleinschalige woonvoorzieningen, zodat er minder prikkels van andere jongeren zijn, stabiliteit geboden kan worden en positieve ontwikkelingen behaald worden. Het pand aan de Veluwelaan 5 – 7 is geschikt om een dergelijke woonvoorziening voor maximaal 4 jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar op te zetten. Een multidisciplinair team is 24 uur per dag aanwezig en zorgt voor de behandeling en dagelijkse begeleiding van deze jongeren. 


Informatiebijeenkomst
Op de bijeenkomst zijn de plannen voorgelegd, is de route geschetst en zijn omwonenden rondgeleid in het pand. We hebben alle vragen beantwoord. U vindt ze hieronder.

 1. Lopen de jongeren buiten alleen rond of is er altijd personeel bij?

In principe zijn we een ‘open setting’, dat betekent dat iedereen vrijheden heeft en in principe alleen over staat mag lopen. Sommige jongeren zullen misschien in het begin van hun plaatsing hierbij wat extra ondersteuning nodig hebben, dan kan er samen met een begeleider buiten gelopen worden, bijvoorbeeld om de route terug naar het huis te leren kennen.

 • Lopen de jongeren ook wel eens weg?

Het zijn jongeren in de leeftijd van 12- 18 jaar, deze jongeren kunnen inderdaad wel eens weglopen of te laat thuis komen.

 • Mogen ze ook harde muziek aan hebben buiten?

Wij willen geen overlast veroorzaken, mocht dat toch gebeuren dan gaan we daarover in gesprek. We kunnen niet garanderen dat het nooit zal gebeuren.

 • Welke overlast kunnen we verwachten?

In principe dezelfde overlast die u kunt verwachten bij een gezin met pubers in huis.

 • Worden hier ook jongeren geplaatst vanuit Behandelcentrum Woodbrookers?
  Het kan zijn dat er een aantal jongeren vanuit het centrum voor langere tijd aan de Veluwelaan gaan wonen.
 • Wordt er ook drugs gebruikt?

Ondanks dat drugs verboden is, kunnen we niet garanderen dat het nooit zal gebeuren.

 • Hoeveel vrijheid hebben de jongeren?

De jongeren hebben in principe dezelfde vrijheden als andere jongeren. De meeste jongeren gaan naar school, lopen stage en hebben een bijbaantje. Dagbesteding, huiswerkbegeleiding of andere hulp kan ook worden aangeboden in het pand zelf.

 • Waarom is expliciet dit pand aangekocht?

We zochten een vrijstaand pand met voldoende ruimte voor vier jongeren en een slaapdienst en voldoende mogelijkheden voor recreatieve activiteiten. Het pand aan de Veluwelaan voldoet daaraan. 

 • Is er geen toestemming nodig van de Gemeente? Hoe gaat die procedure eruit zien?

Er wordt een vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente. De gemeente heeft vooraf laten weten dat het goed is om vroegtijdig de buurtbewoners mee te nemen in de plannen. De totale procedure kan ongeveer 15 weken gaan duren.

 1. Wat gaat dit doen met de rust in deze wijk?

Er zal wat meer levendigheid ontstaan, vergelijkbaar met dat van een gezin met vier kinderen in de leeftijd van 12 – 18 jaar.

 1. Wat betekent het voor de aangrenzende tuinen?

We kunnen als dat wenselijk is met elkaar in gesprek over een juiste erfafscheiding. Wij nemen daartoe het initiatief.

 1. Krijgt het pand andere kleuren?

Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.

 1. Blijft het bij vier jongeren of kan dat meer worden?

Er gaan niet meer dan vier jongeren in het pand wonen. Binnen Jeugdzorg is de trend om  kinderen in een kleine groep te laten verblijven zodat het zo veel mogelijk lijkt op een normaal gezin. Hoe groter de groep hoe meer interactie tussen jongeren: ze beïnvloeden elkaar in gedrag en dat is niet altijd even positief. Daarnaast is er ook maar plek voor vier jongeren in het pand.

 1. Zijn er subsidies vanuit de overheid voor beschikbaar gesteld?

Ja.

 1. Koken de jongeren zelf?

Het gaat om jongeren die nog moeten leren om voor zichzelf te zorgen. De jongeren zullen  regelmatig samen met de begeleiders maaltijden gaan bereiden.

 1. Van wanneer tot wanneer is er personeel aanwezig?

Het personeel is 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Er zijn vroege, late en slaapdiensten.

 1. Hebben de jongeren ook contact met hun ouders?

Ja,  de jongeren hebben contact met hun ouders als dit mogelijk is. Ouders worden betrokken bij de behandeling. Het eigen netwerk van het kind is erg belangrijk. Het doel is dat de jongeren teruggaan naar hun eigen gezin, een pleeggezin of gezinshuis.

 1. Wat voor medewerkers gaan hierbij betrokken zijn?

We werken met name met HBO geschoolde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Daarnaast zal de coördinator van het team regelmatig aanwezig zijn.

Contactpersoon
Wij vinden het contact met de buurt erg belangrijk. Niet alleen om elkaar op de hoogte te houden maar ook om te overleggen en te betrekken. Heeft u een opmerking of staat uw vraag niet in het lijstje? Dan kunt u contact opnemen met Moustafa Youfi, te bereiken via youfi.m@jeugdhulpfriesland.nl of 06 49493027.

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder