Sinds juli 2022 is Gerrie Rozema de opvolger van Jelle Zoetendal als wijkwethouder voor de wijk De Akkers. De wijkwethouder werkt nauw samen met de wijkmanager. De wijkwethouder praat regelmatig met bewoners en organisaties om gevoel te hebben bij wat er leeft in de wijk en wat er verbeterd kan worden. De signalen vanuit de buurt kan de wijkwethouder bespreken binnen het college. Voor een afspraak met de wijkwethouder kunt u bellen met het secretariaat: 0513-617408 of contact opnemen met wijkmanager Ruurdtje Anema 06-21290463.

Gerrie Rozema (1969) is wethouder voor GroenLinks. Zij zat sinds 2015 in de gemeenteraad van Heerenveen. Vanaf dat moment was zij ook fractievoorzitter voor GroenLinks. Eerder was zij raadslid in de gemeente Boarnsterhim. Hiervoor werkte ze als teamleider bij een internationale lerarenopleiding van de Hogeschool NHL.

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder