Lang is er gesproken over een plan voor een nieuwe rotonde. Er lagen vier scenario’s op tafel. Een daarvan behelsde een nieuwe rotonde en twee gingen uit van een dubbele rotonde. In alle drie scenario’s zouden fietstunnels komen. In de stemronde die na de laatste presentatie werd gehouden bleek echter een kleine voorkeur voor het vierde plan, een kruispunt met ‘intelligente’ verkeerslichten. In dit plan wordt ook geen fietstunnel aangelegd.
De gemeenteraad heeft op maandag 5 oktober 2020) dan ook besloten om voor het laatste scenario te kiezen.
In de komende tijd gaan men aan de slag om de landschappelijke inpassing van dit scenario verder uit te werken. Realisatie van het kruispunt staat gepland in 2023/2024.
Naast het besluit om voor het kruispunt te kiezen, heeft de raad ook besloten om de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg te onderzoeken. Naar verwachting wordt daar vanaf begin 2021 mee gestart.
(medewerking door Jan Westrik, projectleider gemeente Heerenveen)

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder