De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottummerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen.

Kruispunt met verkeerslichten
Na meerdere inspraakbijeenkomsten en afwegingen heeft de gemeenteraad gekozen voor een kruispunt met verkeerslichten. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt, want hoe past de kruising in de bestaande omgeving. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de inrichting van beplanting, de vormgeving van de parallelwegen en de aansluitingen op andere wegen.

Vervolg
De uitwerking en meer informatie over het vervolgtraject vindt u op www.heerenveen.nl/nieuws/rotondeheerenveenmidden.
Daarnaast treft u hier meer informatie aan over andere (geplande) werkzaamheden in uw wijk.

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder