Vanaf half april verwachten we de eikenprocessierups weer in Heerenveen. Op een aantal locaties en langs drukke routes waar verhoogde kans op overlast is, nemen we extra maatregelen om het risico hierop te verkleinen. Dit doen we door biologische bestrijding met nematoden. Met deze brief informeren we u over onze aanpak in uw woonomgeving.
Preventieve bestrijding is bestrijding voordat de rupsen overlast veroorzaken.
De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. De brandharen van deze rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Langs drukke routes, bij drukbezochte locaties, scholen, kinderopvang en dergelijke is het risico op overlast het grootst. Daarom nemen we bij 11 drukke locaties /wegen extra maatregelen. Dat betreft ook de bomen in uw woonomgeving.
Hoveniersbedrijf Timmerman start na 15 april met het preventief bestrijden van de rupsen. Het exacte tijdstip is afhankelijk van het weer.
Bij deze biologische bestrijding wordt een middel met nematoden in de eiken langs de weg gespoten. Deze behandeling wordt na 1 á 2 weken herhaald. Op deze manier wordt de rups gedood voordat hij overlast kan veroorzaken.
We verwachten op deze locaties aanzienlijk minder rupsen, maar overlast kan niet volledig worden voorkomen.
Het spuiten gebeurt tussen half april en half mei, nadat de eerste rupsen zijn uitgekomen en het eerste blad aan de eikenbomen komt. De werkzaamheden vinden plaats in de avonduren en kunnen tot in de nacht voortduren, omdat de nematode dan het meest actief is. Hoewel de overlast hiermee overdag wordt voorkomen, kunt u in de avonduren en nacht mogelijk geluidsoverlast ervaren.
Behalve de genoemde maatregelen worden, vanaf half mei, ook rupsennesten weer verwijderd zodra deze gesignaleerd zijn. Een gespecialiseerd bedrijf zuigt de nesten uit de bomen en voert ze af. Deze maatregel wordt in de hele gemeente uitgevoerd, waarbij druk bezochte locaties prioriteit krijgen. We zetten daarnaast ook in op natuurlijke bestrijding van de rups door de leefomstandigheden voor natuurlijke vijanden te verbeteren.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de wijkteamleider in uw wijk of met het centrale nummer van de gemeente op telefoonnummer 14 05 13.

Locaties preventieve bestrijding
Op de kaartjes ziet u de wegen en locaties waar nematoden gespoten worden. Dit betreft de volgende locaties:
– Buitenbaan
– Ds Kingweg
– De Zanden
– Vogelwijk, achter school De Roerganger
– Recreatiegebied De Heide
– Marktweg
– Wolvegasterweg
– Cissy van Marxveldlaan
– Koningin Julianalaan
– Prins Bernhardweg
– Schoterlandseweg in Nieuwehorne


Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder