Op 19 november 2019 is er een bewonersavond geweest in de wijkruimte De Akkers over de herinrichting van de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en het gedeelte van de Montferlandlaan tot aan het Middelzeepad/Wadpad. Bewoners hebben op deze avond plannen gemaakt voor de straten. Daarbij is bedacht hoe de verkeerssnelheid omlaag kan, hoe het straatbeeld groener kan, hoe het spelen een betere plek kan krijgen en waar geparkeerd zou moet worden. Samen met de klankbordgroep, die bestaat uit een aantal bewoners van de straten, hebben we de plannen vertaald naar één ontwerp met een aantal keuzemogelijkheden of opties. We gaan u eind mei informeren over het ontwerp via een nieuwsbrief. U kunt dan ook aangeven voor welke optie u kiest. Wat u als bewoners kiest zal doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke keuze. Eind juni informeren wij u over het definitieve ontwerp. Daarna zal alles in gang worden gezet om de herinrichting uit te voeren. De uitvoering zal starten vanaf begin 2022. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur infrastructuur Joan van der Weg 0513-617770 of wijkmanager Ruurdtje Anema 0513-617652.

Over de Auteurs: GvdM

Websitebeheerder